Klubbtävling 16 november 2013                                                                                                
                                                                                                               
  Förkval 10 spelare                    Huvudturnering 16 spelare                                                                                
                                                                                                               
  Omgång 1       Omgång 2       Omgång 3       Omgång 4       Omgång 5      
  Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat      
                                                                                                           
  1 Sven Emtell 8 15 15 4 42 16   Vinnaren till  Huvudturneringen Match 7   6 1 - STEFAN ADAMSSON 15 15 15   45 38   Vinnaren till Match 17   17 1 - STEFAN ADAMSSON 15 15 15   45 31   Vinnaren till Match 28   28 1 - STEFAN ADAMSSON 15 15 15   45 20   Vinnaren till Match 38   38 1 - STEFAN ADAMSSON 11 15 15 1 42 15   1 1 - STEFAN ADAMSSON
  Anders Nygren 15 5 6 0 26   Förloraren till Tröstturneringen Match 14   Stefan Nilsson 3 1 3   7   Förloraren till Match 21   Henrik Huldschiner 7 5 2   14   Förloraren till Match 30   4 - JOHAN RÖNBLOM 12 7 6   25   Förloraren till Match 39   2 - ANDERS SÖDERLUND 15 8 3 1 27   2 2 - ANDERS SÖDERLUND
                                                                                                               
  2 Therese Malmberg 17 15 7 12 51 6   Vinnaren till  Huvudturneringen Match 8   7 Henrik Huldschiner 15 15 15   45 21   Vinnaren till Match 17   18 Magnus Åberg 4 15 15 7 41 9   Vinnaren till Match 28   29 3 - MIKA HASMATS 15 10 10 4 39 12   Vinnaren till Match 38   39 4 - JOHAN RÖNBLOM         0 1   3 3 - MIKA HASMATS
  Ulf Viktorsson 15 5 15 10 45   Förloraren till Tröstturneringen Match 14   Sven Emtell 8 12 4   24   Förloraren till Match 21   4 - JOHAN RÖNBLOM 15 12 13 10 50   Förloraren till Match 30   2 - ANDERS SÖDERLUND 13 15 15 8 51   Förloraren till Match 39   3 - MIKA HASMATS 1       1   4 4 - JOHAN RÖNBLOM
                                                                                                               
  3 Fredrik Björk 15 15 18   48 17   Vinnaren till  Huvudturneringen Match 9   8 Therese Malmberg 7 7 3   17 28   Vinnaren till Match 18   19 3 - MIKA HASMATS 18 15 15   48 22   Vinnaren till Match 29   30 Henrik Huldschiner 15 6 15 15 51 8   Vinnaren till Match 40   40 Henrik Huldschiner 15 10 15 7 47 3   5 Erik Pettersson
  Thomas Andersson 7 8 16   31   Förloraren till Tröstturneringen Match 15   Magnus Åberg 15 15 15   45   Förloraren till Match 22   Tomas Torstensson 16 7 3   26   Förloraren till Match 31   Magnus Åberg 11 15 12 5 43   Förloraren till Match 41   Erik Pettersson 8 15 12 15 50   6 Henrik Huldschiner
                                                                                                               
  4 Kenny Arnberg 15 15 15   45 28   Vinnaren till  Huvudturneringen Match 11   9 Fredrik Björk 8 10 13   31 14   Vinnaren till Match 18   20 Erik Pettersson 8 7 16 2 33 14   Vinnaren till Match 29   31 Tomas Torstensson 15 9 9 2 35 14   Vinnaren till Match 40   41 Magnus Åberg 15 15 15   45 30   7 Magnus Åberg
  Roger Persson 6 2 9   17   Förloraren till Tröstturneringen Match 15   4 - JOHAN RÖNBLOM 15 15 15   45   Förloraren till Match 22   2 - ANDERS SÖDERLUND 15 15 14 3 47   Förloraren till Match 31   Erik Pettersson 4 15 15 15 49   Förloraren till Match 41   Tomas Torstensson 6 7 2   15   8 Tomas Torstensson
                                                                                                               
  5 Lars Stävenborg 10 10 15 8 43 2   Vinnaren till  Huvudturneringen Match 12   10 3 - MIKA HASMATS 15 15 16   46 15   Vinnaren till Match 19   21 Stefan Nilsson 15 15 9 15 54 13   Vinnaren till Match 32   32 Stefan Nilsson 9 15 5 15 44 8   Vinnaren till Match 42   42 Stefan Nilsson         0 1   9 Joakim Sandberg
  Henrik Boestad 15 15 0 15 45   Förloraren till Tröstturneringen Match 16   Peter Niska 10 7 14   31   Förloraren till Match 23   Sven Emtell 10 12 15 4 41   Förloraren till Match 34   Fredrik Björk 15 2 15 4 36   Förloraren till Match 43   Joakim Sandberg 1       1   10 Stefan Nilsson
                                                                                                               
                        11 Tomas Torstensson 15 5 6 16 42 1   Vinnaren till Match 19   22 Therese Malmberg 4 9 2   15 30   Vinnaren till Match 32   33 Peter Niska 15 8 1   24 15   Vinnaren till Match 42   43 Fredrik Björk 16 14 8 R 38 7   11 Peter Niska
                        Kenny Arnberg 4 15 15 7 41   Förloraren till Match 23   Fredrik Björk 15 15 15   45   Förloraren till Match 34   Joakim Sandberg 9 15 15   39   Förloraren till Match 43   Peter Niska 14 16 15   45   12 Fredrik Björk
                                                                                                               
                        12 Henrik Boestad 8 15 1   24 16   Vinnaren till Match 20   23 Peter Niska 16 10 15 10 51 7   Vinnaren till Match 33   34 Sven Emtell 15 8 15 2 40 16   Vinnaren till Match 44   44 Sven Emtell 15 10 3 0 28 16   13 Kenny Arnberg
                    Erik Pettersson 15 10 15   40   Förloraren till Match 24   Kenny Arnberg 14 15 6 9 44   Förloraren till Match 35   Therese Malmberg 6 15 3 0 24   Förloraren till Match 45   Kenny Arnberg 12 15 15 2 44   14 Sven Emtell
                                                                                                               
                        13 Joakim Sandberg 6 7 13   26 19   Vinnaren till Match 20   24 Henrik Boestad 15 6 2   23 20   Vinnaren till Match 33   35 Kenny Arnberg 15 15 15   45 28   Vinnaren till Match 44   45 Therese Malmberg 10 17 6 2 35 14   15 Henrik Boestad
                    2 - ANDERS SÖDERLUND 15 15 15   45   Förloraren till Match 24   Joakim Sandberg 13 15 15   43   Förloraren till Match 35   Henrik Boestad 10 4 3   17   Förloraren till Match 45   Henrik Boestad 15 15 15 4 49   16 Therese Malmberg
                                                                                                               
                        Tröstturnering 5 spelare - Round Robin                                                                 17 Lars Stävenborg
                                                                                                            18 Roger Persson
                        Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat       Match Nr Spelare Resultat   19 Anders Nygren
                                                                                                               
                        14 Anders Nygren 15 15 5 15 50 9       25 Ulf Viktorsson 12 17 9 0 38 16       36 Ulf Viktorsson 7 15 7 3 32 15       46 Anders Nygren 9 11 15 15 50 1   20 Thomas Andersson
                        Ulf Viktorsson 11 11 15 4 41       Thomas Andersson 15 15 15 9 54       Roger Persson 15 8 15 9 47       Roger Persson 15 15 11 10 51      
                                                                                                            21 Ulf Viktorsson
                        15 Thomas Andersson 6 15 12 7 40 9       26 Roger Persson 15 7 5   27 15       37 Thomas Andersson 7 8 1   16 29       47 Ulf Viktorsson 9 10 2   21 24      
                        Roger Persson 15 10 15 9 49       Lars Stävenborg 12 15 15   42       Lars Stävenborg 15 15 15   45       Lars Stävenborg 15 15 15   45      
                                                                                                               
                        16 Anders Nygren 15 9 2   26 15       27 Anders Nygren 1       1 1                                                  
                        Lars Stävenborg 11 15 15   41       Thomas Andersson         0