Klubbtävling 26 april 2014                                                                                                                      
                                                                                                                               
    Gruppspel 18 spelare                                                                                                                      
                                                                                                                               
                                                                                                                               
    Lott 1: [1] SEBASTIAN HEDLUND (2)               Lott 4: [2] FELIX REICHARD (6)                   Lott 1: Karl Frostensson (-)               Lott 4: Fredrik Björk (27)                   Lott 1: Oscar Scheja (53)               Lott 4: David Cederblad (40)                
    Lott 2: Bengt Norstedt (22)               Lott 5: Joacim Fellenius (-)                   Lott 2: Peter Niska (26)               Lott 5: Sven Emtell (32)                   Lott 2: Alexander Eliasson (44)               Lott 5: Niklas Heckscher (-)                
    Lott 3: Magnus Åberg (12)               Lott 6: Henrik Huldschiner (20)                   Lott 3: Björn Stolt (31)               Lott 6: Henrik Boestad (30)                   Lott 3: Iker Rudberg (37)               Lott 6: Emma Johansson (56)                
                                                                                                                               
    Grupp A   Grupp B       Grupp C   Grupp D       Grupp E   Grupp F    
    Match No     Score's   Match No   Score's       Match No     Score's   Match No   Score's       Match No     Score's   Match No   Score's    
    1   [1] SEBASTIAN HEDLUND (2) 21 21 14 10 66 23   2 [2] FELIX REICHARD (6) 21 3 17 9 50 13       3   Karl Frostensson (-) 10 21 8 1 40 21   4 Fredrik Björk (27) 22 17 15 21 75 4       5   Oscar Scheja (53) 21 13 21 15 70 15   6 David Cederblad (40) 21 21 17 11 70 19    
      Bengt Norstedt (22) 3 16 21 3 43   Joacim Fellenius (-) 6 21 21 15 63         Peter Niska (26) 21 18 21 1 61   Sven Emtell (32) 20 21 21 9 71         Alexander Eliasson (44) 12 21 15 7 55   Niklas Heckscher (-) 18 9 21 3 51    
    7   [1] SEBASTIAN HEDLUND (2) 21 15 11 21 68 1   8 [2] FELIX REICHARD (6) 20 21 21   62 22       9   Karl Frostensson (-) 12 22 21 14 69 7   10 Fredrik Björk (27) 27 19 21 7 74 21       11   Oscar Scheja (53) 21 12 8 0 41 21   12 David Cederblad (40) 6 21 21 5 53 21    
      Magnus Åberg (12) 7 21 21 20 69   Henrik Huldschiner (20) 22 8 10   40         Björn Stolt (31) 21 24 16 15 76   Henrik Boestad (30) 25 21 3 4 53         Iker Rudberg (37) 19 21 21 1 62   Emma Johansson (56) 21 5 5 1 32    
    13   Bengt Norstedt (22) 21 14 26 9 70 4   14 Joacim Fellenius (-) 4 21 21 5 51 2       15   Peter Niska (26) 21 21 21   63 30   16 Sven Emtell (32) 21 21 21   63 25       17   Alexander Eliasson (44) 17 21 1 1 40 21   18 Niklas Heckscher (-) 9 21 21   51 24    
      Magnus Åberg (12) 15 21 24 14 74   Henrik Huldschiner (20) 21 2 9 21 53         Björn Stolt (31) 3 17 13   33   Henrik Boestad (30) 15 19 4   38         Iker Rudberg (37) 21 14 21 5 61   Emma Johansson (56) 21 3 3   27    
                                                                                                                               
                                                                                                       
        [1] SEBASTIAN HEDLUND (2) 1 0 1 22         [2] FELIX REICHARD (6) 0 1 1 9               Karl Frostensson (-) 0 0 -0 -28         Fredrik Björk (27) 1 1 2 25               Oscar Scheja (53) 1 0 1 -6         David Cederblad (40) 1 1 2 40        
      Bengt Norstedt (22) 0 0 0 -27     Joacim Fellenius (-) 1 0 1 11           Peter Niska (26) 1 1 2 51     Sven Emtell (32) 0 1 1 21           Alexander Eliasson (44) 0 0 -0 -36     Niklas Heckscher (-) 0 1 1 5      
        Magnus Åberg (12) 1 1 2 5         Henrik Huldschiner (20) 0 1 1 -20               Björn Stolt (31) 1 0 1 -23         Henrik Boestad (30) 0 0 -0 -46               Iker Rudberg (37) 1 1 2 42         Emma Johansson (56) 0 0 -0 -45        
                                                                                                                               
                                                                                                                               
    Match No     Score's     Slutställning                   Match No     Score's     Slutställning                   Match No     Score's     Slutställning                
    19 A1 Magnus Åberg (12) 11 3 4 2 20 10   1 Joacim Fellenius (-)                   22 C1 Peter Niska (26) 21 21 21   63 25   7 Peter Niska (26)                   25 E1 Iker Rudberg (37) 16 21 24 21 82 4   13 Iker Rudberg (37)                
    B1 Joacim Fellenius (-) 7 11 11 1 30   2 Magnus Åberg (12)                   D1 Fredrik Björk (27) 12 19 7   38   8 Fredrik Björk (27)                   F1 David Cederblad (40) 21 18 22 17 78   14 David Cederblad (40)                
    20 A2 [1] SEBASTIAN HEDLUND (2) 1       1 1   3 [1] SEBASTIAN HEDLUND (2)                 23 C2 Björn Stolt (31) 13 11 19 12 55 10   9 Sven Emtell (32)                   26 E2 Oscar Scheja (53)         0 1   15 Niklas Heckscher (-)                
    B2 [2] FELIX REICHARD (6)         0   4 [2] FELIX REICHARD (6)                   D2 Sven Emtell (32) 21 21 21 2 65   10 Björn Stolt (31)                   F2 Niklas Heckscher (-) 1       1   16 Oscar Scheja (53)                
    21 A3 Bengt Norstedt (22)         0 1   5 Henrik Huldschiner (20)                   24 C3 Karl Frostensson (-) 13 6 21 21 61 4   11 Karl Frostensson (-)                   27 E3 Alexander Eliasson (44) 11 21 21   53 24   17 Alexander Eliasson (44)                
    B3 Henrik Huldschiner (20) 1       1   6 Bengt Norstedt (22)                   D3 Henrik Boestad (30) 21 21 3 12 57   12 Henrik Boestad (30)                   F3 Emma Johansson (56) 21 3 5   29   18 Emma Johansson (56)