Klubbtävling 17 maj 2014                                                                                                                  
                                                                                                                               
    Gruppspel 18 spelare                                                                                                                      
                                                                                                                               
                                                                                                                               
    Lott 1: Niclas Larsson (-)               Lott 4: Sebastian Hedlund (2)                   Lott 1: Mikael Söderlundh (-)               Lott 4: Karl Frostensson (-)                   Lott 1: Sebastian Bustamante (-)               Lott 4: Anders Dovberg (-)                
    Lott 2: Mika Hasmats (4)               Lott 5: Per-Axel Giertz (11)                   Lott 2: Anders Gustafsson (-)               Lott 5: Oscar Scheja (52)                   Lott 2: Nils Törnblom (-)               Lott 5: Ulf Viktorsson (53)                
    Lott 3: Björn Stolt (33)               Lott 6: Magnus Ryderstedt (13)                   Lott 3: Mattias Nilsson (51)               Lott 6: Marcus Bell (-)                   Lott 3: Mie Kjellser (56)               Lott 6: Eva Baggström (59)                
                                                                                                                               
    Grupp A   Grupp B       Grupp C   Grupp D       Grupp E   Grupp F    
    Match No     Score's   Match No   Score's       Match No     Score's   Match No   Score's       Match No     Score's   Match No   Score's    
    1   Niclas Larsson (-) 19 22 21 21 83 21   2 Sebastian Hedlund (2) 21 21 22 9 73 17       3   Mikael Söderlundh (-) 19 21 17 9 66 11   4 Karl Frostensson (37) 11 21 21 21 74 20       5   Sebastian Bustamante (-) 21 6 5 21 53 8   6 Anders Dovberg (-) 21 21 5 18 65 6    
      Mika Hasmats (4) 21 20 14 7 62   Per-Axel Giertz (11) 6 9 20 21 56         Anders Gustafsson (-) 21 14 21 21 77   Oscar Scheja (52) 21 14 12 7 54         Nils Törnblom (-) 5 21 21 14 61   Ulf Viktorsson (53) 9 8 21 21 59    
    7   Niclas Larsson (-) 21 21 21 15 78 26   8 Sebastian Hedlund (2) 21 21 10 21 73 17       9   Mikael Söderlundh (-) 21 21 21 11 74 14   10 Karl Frostensson (37) 14 5 21 21 61 7       11   Sebastian Bustamante (-) 21 18 15 17 71 3   12 Anders Dovberg (-) 21 21 7 21 70 19    
      Björn Stolt (33) 7 14 10 21 52   Magnus Ryderstedt (13) 3 17 21 15 56         Mattias Nilsson (51) 16 14 9 21 60   Marcus Bell (-) 21 21 18 8 68         Mie Kjellser (56) 5 21 21 21 68   Eva Baggström (59) 5 11 21 14 51    
    13   Mika Hasmats (4) 21 21 28   70 31   14 Per-Axel Giertz (11) 19 11 6   36 27       15   Anders Gustafsson (-) 21 15 21 17 74 11   16 Oscar Scheja (52) 13 7 21 16 57 17       17   Nils Törnblom (-) 16 21 21 21 79 30   18 Ulf Viktorsson (53) 21 21 21 21 84 39    
      Björn Stolt (33) 2 11 26   39   Magnus Ryderstedt (13) 21 21 21   63         Mattias Nilsson (51) 17 21 4 21 63   Marcus Bell (-) 21 21 11 21 74         Mie Kjellser (56) 21 6 8 14 49   Eva Baggström (59) 4 16 13 12 45    
                                                                                                                               
        Niclas Larsson (-) 1 1 2 47         Sebastian Hedlund (2) 1 1 2 34               Mikael Söderlundh (-) 0 1 1 3         Karl Frostensson (37) 1 0 1 13               Sebastian Bustamante (-) 0 1 1 -5         Anders Dovberg (-) 1 1 2 25        
      Mika Hasmats (4) 0 1 1 10     Per-Axel Giertz (11) 0 0 -0 -44           Anders Gustafsson (-) 1 1 2 22     Oscar Scheja (52) 0 0 -0 -37           Nils Törnblom (-) 1 1 2 38     Ulf Viktorsson (53) 0 1 1 33      
        Björn Stolt (33) 0 0 -0 -57         Magnus Ryderstedt (13) 0 1 1 10               Mattias Nilsson (51) 0 0 -0 -25         Marcus Bell (-) 1 1 2 24               Mie Kjellser (56) 0 0 -0 -33         Eva Baggström (59) 0 0 -0 -58        
                                                                                                                               
    Match No     Score's     Slutställning                   Match No     Score's     Slutställning                   Match No     Score's     Slutställning                
    19 A1 Niclas Larsson (-) 8 16 11   35 28   1 Sebastian Hedlund (2)                   22 C1 Anders Gustafsson (-) 14 10 21 15 60 7   7 Marcus Bell (-)                   25 E1 Nils Törnblom (-) 7 21 21 13 62 1   13 Anders Dovberg (-)                
    B1 Sebastian Hedlund (2) 21 21 21   63   2 Niclas Larsson (-)                   D2 Marcus Bell (-) 21 21 14 11 67   8 Anders Gustafsson (-)                   F1 Anders Dovberg (-) 21 10 11 21 63   14 Nils Törnblom (-)                
    20 A2 Mika Hasmats (4) 21 21 6 16 64 6   3 Magnus Ryderstedt (13)                   23 C2 Mikael Söderlundh (-) 21 21 14 4 60 21   9 Mikael Söderlundh (-)                   26 E2 Sebastian Bustamante (-) 21 6 5 18 50 25   15 Ulf Viktorsson (53)                
    B2 Magnus Ryderstedt (13) 17 14 21 18 70   4 Mika Hasmats (4)                   D2 Karl Frostensson (37) 12 5 21 1 39   10 Karl Frostensson (37)                   F2 Ulf Viktorsson (53) 12 21 21 21 75   16 Sebastian Bustamante (-)                
    21 A3 Björn Stolt (33) 5 21 6   32 24   5 Per-Axel Giertz (11)                   24 C3 Mattias Nilsson (51) 11 21 11 16 59 11   11 Oscar Scheja (52)                   27 E3 Mie Kjellser (56) 21 21 15 11 68 30   17 Mie Kjellser (56)                
    B3 Per-Axel Giertz (11) 21 14 21   56   6 Björn Stolt (33)                   D3 Oscar Scheja (52) 21 7 21 21 70   12 Mattias Nilsson (51)                   F3 Eva Baggström (59) 3 13 21 1 38   18 Eva Baggström (59)