Anmälningslista för de kommande tre lördagstävlingarna. Starttid är 17:30. Siffran visar placeringen i vår stege.
 Anmälningsavgiften är 200 kr inklusive alla bollar (fjäderbollar). Anmäl dig till bjorn@stolt.se
Turnering nr 43 KM 2017 Turnering nr 44
27 maj 18-19 augusti Datum är inte klart
A Henrik Huldschiner (9) A Sebastian Hedlund (2) A
A Anders Gullesjö (11) A Anders Svanberg (4) A
A Peter Wahlström (19) A Stefan Nilsson (8) A
A Tobias Myhre (22) A Henrik Huldschiner (9) A
A Lars Stävenborg (31) A Anders Gullesjö (11) A
A Lina Lindholm (33) A Peter Wahlström (19) A
A Tomas Torstensson (39) A Tobias Myhre (22) A
A Alexander Jäätmaa (50) A Lars Stävenborg (31) A
A Christoffer Westlund (58) A Karl Frostensson (35)
A Leo Östborg (60) A Erik J. Lybeck (38) B
A Johan Rosenberg (65) A Sven Emtell (40) B
A Ulf Viktorsson (76) A Oscar Flärdh (42) B
A Mie Kjellser (85) A Thomas Olsson (45) B
A Ledig plats 1 A Anders Gustafsson (47) B
A Ledig plats 2 A Thomas Andersson (56) B
A Ledig plats 3 A Leo Östborg (59) B
B
B Johan Rosenberg (64)
Reservlista: B Andreas Jatko (72) C
B Marcus Edström (73) C
B David Olsson (74) C
B Ulf Viktorsson (76) C
B C
B C
B C
B C
B
B Reservlista:
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Reservlista: