Anmälningsavgiften för KM är 200 kr inklusive alla bollar (fjäderbollar). Anmäl dig till bjorn@stolt.se
Vi startar 17:30 och man är klar någon gång mellan 21:00 och 22:00.
Turnering nr 60 Turnering nr 61 Turnering nr 62
6 juni Datum ej klart Datum ej klart
(24 platser) (24 platser) (24 platser)
A Henrik Huldschiner (5) A A
A Mikael Jonsson (7) A A
A Stefan Nilsson (8) A A
A Erik J. Lybeck (9) A A
A Magnus Åberg (11) A A
A Johan Rosenberg (17) A A
A Simon Forsslund (21) A A
A Alexander Jäätmaa (34) A A
B Anders Gustafsson (35) B B
B Anna-Klara Ahlmer (40) B B
B Anton Hahlin (50) B B
B Petter Lindblom (B) B B
B Leo Östborg (51) B B
B Stefan Burvall (52) B B
B Håkan Sabel (55) B B
B Ledig plats B B
Reservlista: C C
C C
1 C C
2 C C
3 C C
4 C C
5 C C
6 C C
7
8 Reservlista: Reservlista:
9
10 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10