Alla resultat finns under stegen.
Aktuell stege
1 Johan Rosenberg 35-10
2 David Fridner 12-9
3 Henrik Huldschiner 46-35
4 Magnus Åberg 38-39
5 Mikael Jonsson 25-20
6 Stefan Nilsson 16-21
7 Tomas Torstensson 20-28
8 Per-Axel Giertz 7-17
9 Hans Hellenborg 0-4
10 Bengt Norstedt 1-2
11 Elias Efvergen 0-0
12 Erik Rodhe 0-0
13 Oscar Lönnqvist 1-1
14 Thomas Olsson 18-18
15 Jonas Warne 4-6
16 Björn Runow 1-2
17 Anders Lätt 0-0
18 Björn Stolt 12-13
19 Håkan Sabel 7-8
20 Björn Vægter 4-4
21 Rasmus Waak 2-1
22 Lars Melander 2-3
23 Andreas Öberg 0-2
24